ידיעת המחשב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ידיעת המחשב

קוד
7900108
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מעניק בסיס לעבודה במחשב ותוכנות אנימציה ועריכה.