נראטיבים חדשים- מבנה וניתוח, הז'אנרים החדשים, שיטות עבודה ויצירה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

נראטיבים חדשים- מבנה וניתוח, הז'אנרים החדשים, שיטות עבודה ויצירה

קוד
7945555
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקולנוע נברא בעבור אלה שהגדולה שבמגרעותיהם היא הסקרנות. הקורס יפרוש בפני הסטודנטים אבני דרך קולנועיות תוך בחינה של מוטיבים ונראטיבים, כלים, אלמנטים ורעיונות שעשויים לשמש כמקורות השראה לעיצוב דרכם הוויזואלית והתרבותית תוך פתיחת אופק יצירתי ושיטות עבודה ברות קיימא לפרוייקטים ארוכי טווח.