יסודות הפיסול | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות הפיסול

קוד
7975005
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הוראת העקרונות המכוננים של מלאכת הפיסול (פיסול בהוספה + יציקה, גריעה מגוש ועבודה עם קונסטרוקציה) ומענה על הצרכים האנימטיביים, בהם יתקל הסטודנט בהמשך דרכו עיצוב דיאורמות, יצירת בובות בעלות יכולת תנועה ועוד, בתחום ה stop motion. כמו כן חיזוק הקשר בין העין ליד, על ידי תרגילי פיסול פיגורטיביים והכרות עם חומרים פלסטיים ושיטות העבודה איתם. (לטקס, קרקיט, סיליקון, פוליאוריתן ועוד). הסטודנטים המסיימים את הקורס אמורים לדעת לבחור שיטה מבנית נכונה לכל צורה שירצו ליצור בתלת מימד והבנה של ערכים ויזואליים כגון:ה פשטה, סגנון, אידיאליזיה ועוד, בתלת מימד.