רישום מתקדם- אנימציה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום מתקדם- אנימציה

קוד
7975021
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הכרות מעמיקה יותר עם רישום אנטומי ופרספקטיבה תוך שימת דגש על מבנה, שלד, שריר תנועה, תנוחת גוף ודיוקן.