וידאו ארט | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

וידאו ארט

קוד
7945020
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בחקר מקורות אומנות הווידאו והתפתחותה.במהלך הקורס נברר מה ההשפעות של ההתפתחויות בתחומי אמנות אחרים על התגבשותו של הווידאו -ארט. נבחן תהליכים מקבילים בספרות, באמנות פלסטית, בצילום ובקולנוע. נדון בטשטוש הגבולות שקיימים היום בין וידיאו-ארט לבין קולנוע ניסיוני. הקורס ישלב סקירה תיאורטית עם עבודה מעשית ובמהלכו יתבקשו הסטודנטים לבצע מספר תרגילים.