אנימציה קלסית עיקרי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אנימציה קלסית עיקרי

קוד
79753051
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק בבימוי אנימציה ופיתוח שפה אישית, תוך התמודדות עם יצירת אנימציה בפורמטים טלוויזיוניים מקובלים ברמת שידור, תוך שימת דגש על מקוריות, איכות הרעיון ומקצועיות הביצוע.