מבוא לוידיאו | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מבוא לוידיאו

קוד
7945107
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הווידיאו, ככלי לביטוי רעיוני ויצירתי, עומד במרכזו של הקורס. במהלך השנה, הסטודנטים ירכשו כלים לפיתוח מחשבה ושפה אישיים על-ידי תרגול וביקורת. דגש יושם על הגדרת מאפייני התחום, תוך צפייה בעבודות אומנים, קריאת טקסטים, מחקר אישי והתוודעות של הסטודנטים אל המרחב ההיסטורי והעכשווי בו הם פועלים.