עיצוב מסך | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב מסך

קוד
7900103
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

אנימציה וקולנוע הם חלק מהתקשורת החזותית. גם בהיבטיהם האמנותיים ביותר, נדרש מהם לתקשר עם הצופים. הקורס יקנה לסטודנטים כלים בסיסיים להעברת מסר באמצעות צורה, צבע, קומפוזיציה וידע בסיסי בעיצוב טיפוגרפי והתאמתם לצרכי הסרט. הקורס יתמקד בעיצוב ככלי להעברת המסר בסרט.