קולנוע נסיוני - דרכים אחרות לספר סיפור | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קולנוע נסיוני - דרכים אחרות לספר סיפור

קוד
7948012
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקולנוע הניסיוני מציע דרך אחרת ושונה לחלוטין מהאופן המקובל בו אנו מסתכלים על קולנוע ומגדירים אותו. הוא קורא תיגר על הקונוונציות המקובלות של המדיום ומציע דרך קולנועית אחרת שאינה מתבססת על סיפור ונרטיב, על גיבור ועל מניעים פסיכולוגיים של דמות. הקורס ימשיך ויעמיק את העשייה של קולנוע ניסיוני ויהיה מורכב מעשייה של תרגילים וסרטים ניסיוניים קצרים שהסטודנט\ית ייצור ועבודה על פרוייקט גמר רחב יותר שיוגש בתום הסמסטר. מטרת הקורס תהיה לחשוף את הסטודנט\ית למנעד הרחב והעשיר של הקולנוע הניסיוני כולל זה העכשווי, שיעמיקו את הידע שלו ויתנו לו השראה לסרטים שהוא ייצור במהלך הסמסטר. דרך הרצאות ודיון בכיתה נעסוק בתת-ז'אנרים שונים של הקולנוע הניסיוני – הקולנוע הסוריאליסטי, הקולנוע המופשט, סרטים המרחיבים את יסוד הזמן ומתמקדים ביומיומי ובפואטי, סרט הקולאז' והפאונד פוטג' והקולנוע התיעודי הניסיוני, תוך כדי התמקדות ביוצרים\ות מרכזיים של הקולנוע הניסיוני.