מאיה למתחילים - מבוא לפיסול בתלת ממד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מאיה למתחילים - מבוא לפיסול בתלת ממד

קוד
794500858
שעות אקדמיות
45
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

מטרת הקורס היא מפגש ראשוני עם תוכנת התלת ממד ורכישת מיומנות בסיסית בכלי המרכזי של יוצר האנימציה התלת ממדית – תוכנת 'מאיה'. הקורס יתמקד בפיסול וירטואלי (סביבה, אביזרים ודמויות), צביעה והגדרת חומרים וירטואלית (יצירת טקסטורות ומאפייני חומר למינהן והלבשתן על אובייקטים תלת-ממדים). הקורס ישלב תרגילי בית וכיתה, ביקורות כיתתיות והדגמת תהליכי עבודה.