רישום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

רישום

קוד
794500864
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

הרישום הוא פרקטיקה אמנותית עתיקה שלאורך דורות שימשה אמנים לצורך יצירת מיתווים אך גם כיצירה בפני עצמה. הקורס יאפשר לסטודנטים להתקרב אל תחום הרישום ולהתנסות מעשית וחוויתית בהיבטיו השונים: תרגול טכני קלאסי ומסורתי, התנסות בטכניקות וצורות עכשויות ברישום, הרישום ככלי לחידוד התפיסה והביטוי החזותיים, הרישום ככלי לפיתוח המחשבה והקונספט של פרויקטים. בהמשך הקורס נעסוק במפגש הבינתחומי בין רישום לפרקטיקות חזותיות אחרות. השיעור יכלול תרגול מעשי בכיתה, הרצאות והיכרות עיונית עם רישומים, רשמים ואמנים העושים שימוש ברישום באופן בינתחומי, תרגילי בית, הגשות וביקורת בכיתה.