יסודות האיור | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות האיור

קוד
7975007
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הכרת האיור כאמצעי לספר סיפור, ליצור עולם ולעצב אווירה באמצעים של צורה וצבע. בקורס יתנסו התלמידים במגוון סגנונות, טכניקות וכלים, תוך הדגשת ערך הקו, הצורה והצבע כגורמים מרכזיים בעיצוב האמנותי של שפת האנימציה. במהלך הקורס נעסוק במכלול התפיסה האיורית ובטיפוח סגנון ואמירה אישית.