תבניות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

תבניות

קוד
79004032
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס הינו המשך לקורס בניית שלדים מסמסטר א'. בקורס ילמדו הסטודנטים כיצד לעצב וליצור בובות המיועדות לאנימציית Stopmo .הסטודנטים ילמדו להזריק סיליקון לתבניות לפסל ולעצב ספוגים.