סטורי בורד ועיצוב דמויות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטורי בורד ועיצוב דמויות

קוד
7975017
שעות אקדמיות
60
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יקנה מיומנות בעיצוב דמויות לאנימציה, יצירת סטורי בורד, קומפוזיציה קולנועית ושפת מצלמה: מבטים ,זוויות ותנועות. עיבוד טקסט לסיפור קולנועי באנימציה.