בחירה אמנות דיגיטלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

בחירה אמנות דיגיטלית

קוד
10001230
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 13:45 - 16:45