בחירה רישום המכונה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים