Unreal קורס מעשי ליצירת אנימציה בתכנת unreal engine | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

Unreal קורס מעשי ליצירת אנימציה בתכנת unreal engine

קוד
1700754
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

אנימציה דיגיטלית הפסיקה להיות נחלתם של משחקי המחשב בלבד והשימוש בה הגיע לאחרונה לתחומים אחרים כמו וידאו, אנימציה ואמנות חזותית. בקורס מבוא זה לתכנת Unreal Engine, הסטודנטים ילמדו את היסודות של CGI) computer generated imagery) ומושגים בסיסיים של דימוי דיגיטלי. במסגרת השיעורים נתמקד בהבנת הסביבה הוירטואלית, תאורה, חומרים וירטואלים, עבודת מצלמה ויצירת וידאו ממוחשב. זהו קורס מעשי בו נלמד להשתמש בתכנת unreal engine ונבנה בעזרתה סרט אנימציה (לא משחק מחשב). בסיום הקורס,  כל סטודנט יגיש סרט קצר שמיוצר בעזרת unreal engine. בקורס זה אין צורך בידע מוקדם והוא מתאים לסטודנטים ללא רקע באנימציה ותכנות, אך חשוב לציין שהקורס דורש התמדה ויכולת הבנה טכנית של תוכנות מתקדמות.

הקורס יתקיים בתל אביב. תאריכים יפורסמו בהמשך