ללמוד מירושלים -בחירה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ללמוד מירושלים -בחירה

קוד
0066
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:15 - 14:15