עיצוב פס קול למדיה ויזואלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

עיצוב פס קול למדיה ויזואלית

קוד
20033
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00