קורס הכנה ללא מעצבים- פרולוג: עיצוב תעשייתי לשנה ב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס הכנה ללא מעצבים- פרולוג: עיצוב תעשייתי לשנה ב

קוד
6300242
שעות אקדמיות
0
נ"ז
0
סמסטר קיץ
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 14:00