מעצבים במחלוקת | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעצבים במחלוקת

קוד
1700755
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

עיצוב בכלל, ועיצוב תקשורת חזותית בפרט, הוא שדה עם פיצול אישיות הנתון במתח מתמיד בין הנאמנות למזמין העבודה לבין הנאמנות לביטוי עצמי של המעצב כיוצר עצמאי. הכרזה, הספר, האפליקציה והקליפ הם תופעות חברתיות, תוצרים של תהליך המתרחש בין בני אדם, קצה קרחון של מערכות יחסים אנושיות מורכבות וטעונות, עמוסות אינטרסים, תשוקות, תפיסות עולם ויצירתיות. בחיכוך שנוצר בין מערכות שיש להן אינטרסים כלכליים ובחירות ערכיות ובין אינדיבידואלים בעלי רגישויות חברתיות ופוליטיות ושאיפות אמנותיות, נולדות השאלות האתיות הטורדות את המעצבים.

אנחנו בעיצומה של מלחמת תרבות. בתוך החברה הישראלית יש מחלוקת עמוקה על ערכיה, אופייה, אופן התנהלותה ומגמתה של המדינה היהודית והדמוקרטית. אמנות, עיצוב ותקשורת הם, בין היתר, הבמה שעליה ובאמצעותה מתנהל הוויכוח הנוקב. נדמה שבבתי הספר המרכזיים לאמנות ועיצוב בארץ יש תשובות בעיקר מצד אחד...

השאלה היא מה התפקיד שלנו בתוך ההמולה הזו? האם נדרש מאתנו להיות דוברים של אחרים או דווקא לבטא את עמדתנו וטעמנו שלנו? ואם אנחנו מבטאים את דעתנו - מה בתכנית הלימודים של בתי הספר לאמנות ועיצוב מעניק לנו כלים לגבש עמדה בנושאים מוסריים ופוליטיים? מה אנחנו באמת יודעים על בטחון, יחסים בינלאומיים, דת, כלכלה, רווחה, חינוך, תחבורה או איכות הסביבה? האם אנחנו מגבשים דעה מתוך היכרות עם מגוון של דעות ומתוך לימוד מעמיק, דיון ובחירה או שמא אנחנו ניזונים רק מעמדה ערכית אחת שכמעט לא מעלה על דעתה שאפשר לחשוב אחרת?

אתיקה היא בחינת ההשפעה של מעשים כאלה או אחרים על אנשים ועל העולם. מטרת הקורס היא ללמוד כיצד תוצרי העיצוב שלנו ושל אחרים משפיעים על חייהם של בני אדם – על תפיסת העולם הערכית שלהם, על הדימוי העצמי שלהם ועל הבחירות האישיות והפוליטיות שלהם. באמצעות צפייה בסרטים, ניתוח תוצרי עיצוב, שיחות עם יוצרים אורחים, קריאה של מאמרים ודיון בכיתה נברר מה הקשר בין אסתטיקה ובין אתיקה; מהן הדילמות האתיות הכרוכות במעשה העיצוב ומהם הפתרונות האפשריים; מה הם הערכים שעל פיהם אנחנו מפרשים ושופטים טקסט, דימוי או מוצר ובעיקר - מאיפה הגרלנו את הערכים האלה, והאם אנחנו מספיק אמיצים כדי לאתגר אותם.

עיצוב בכלל, ועיצוב תקשורת חזותית בפרט, הוא שדה עם פיצול אישיות הנתון במתח מתמיד בין הנאמנות למזמין העבודה לבין הנאמנות לביטוי עצמי של המעצב כיוצר עצמאי. הכרזה, הספר, האפליקציה והקליפ הם תופעות חברתיות, תוצרים של תהליך המתרחש בין בני אדם, קצה קרחון של מערכות יחסים אנושיות מורכבות וטעונות, עמוסות אינטרסים, תשוקות, תפיסות עולם ויצירתיות. בחיכוך שנוצר בין מערכות שיש להן אינטרסים כלכליים ובחירות ערכיות ובין אינדיבידואלים בעלי רגישויות חברתיות ופוליטיות ושאיפות אמנותיות, נולדות השאלות האתיות הטורדות את המעצבים.

אנחנו בעיצומה של מלחמת תרבות. בתוך החברה הישראלית יש מחלוקת עמוקה על ערכיה, אופייה, אופן התנהלותה ומגמתה של המדינה היהודית והדמוקרטית. אמנות, עיצוב ותקשורת הם, בין היתר, הבמה שעליה ובאמצעותה מתנהל הוויכוח הנוקב. נדמה שבבתי הספר המרכזיים לאמנות ועיצוב בארץ יש תשובות בעיקר מצד אחד...

השאלה היא מה התפקיד שלנו בתוך ההמולה הזו? האם נדרש מאתנו להיות דוברים של אחרים או דווקא לבטא את עמדתנו וטעמנו שלנו? ואם אנחנו מבטאים את דעתנו - מה בתכנית הלימודים של בתי הספר לאמנות ועיצוב מעניק לנו כלים לגבש עמדה בנושאים מוסריים ופוליטיים? מה אנחנו באמת יודעים על בטחון, יחסים בינלאומיים, דת, כלכלה, רווחה, חינוך, תחבורה או איכות הסביבה? האם אנחנו מגבשים דעה מתוך היכרות עם מגוון של דעות ומתוך לימוד מעמיק, דיון ובחירה או שמא אנחנו ניזונים רק מעמדה ערכית אחת שכמעט לא מעלה על דעתה שאפשר לחשוב אחרת?

אתיקה היא בחינת ההשפעה של מעשים כאלה או אחרים על אנשים ועל העולם. מטרת הקורס היא ללמוד כיצד תוצרי העיצוב שלנו ושל אחרים משפיעים על חייהם של בני אדם – על תפיסת העולם הערכית שלהם, על הדימוי העצמי שלהם ועל הבחירות האישיות והפוליטיות שלהם. באמצעות צפייה בסרטים, ניתוח תוצרי עיצוב, שיחות עם יוצרים אורחים, קריאה של מאמרים ודיון בכיתה נברר מה הקשר בין אסתטיקה ובין אתיקה; מהן הדילמות האתיות הכרוכות במעשה העיצוב ומהם הפתרונות האפשריים; מה הם הערכים שעל פיהם אנחנו מפרשים ושופטים טקסט, דימוי או מוצר ובעיקר - מאיפה הגרלנו את הערכים האלה, והאם אנחנו מספיק אמיצים כדי לאתגר אותם.