סדנת תרגול וטכניקות פרטניות: בגד כמבנה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים