סדנת תרגול וטכניקות פרטניות: תיקים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סדנת תרגול וטכניקות פרטניות: תיקים

קוד
300145
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00