סדנת תרגול וטכניקות פרטניות: כלים בין רוח לריח | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סדנת תרגול וטכניקות פרטניות: כלים בין רוח לריח

קוד
300147
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:30 - 20:30