עוד חומר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עוד חומר

קוד
50002097
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30

עבור הסטודנטים במחלקה לקרמיקה וזכוכית החמר הוא ״ה״ חומר, בעוד שעבור הסטודנטים בעיצוב תעשייתי הוא ״עוד חומר״.

במרחב עבודה ולמידה משותף, הקורס עוסק במפגש בין חומרים שונים ודיסציפלינות שונות ומייצר הזדמנות לסטודנטים מהמחלקה לקרמיקה

להתנסות בעבודה עם חומרים נוספים ובשיטות חדשות ומסורתיות לייעול ותיעוש העבודה בחמר, והזדמנות עבור הסטודנטים מעיצוב תעשייתי להתנסות,

ללמוד ולהעמיק בעבודה בחומר הקרמי ולהכיר את האפשרויות הגלומות בו.