שש דרגות של חופש אמנותי: סטורי-טלינג ב360 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

שש דרגות של חופש אמנותי: סטורי-טלינג ב360

קוד
79004741
שעות אקדמיות
1
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00