סמינר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר

קוד
030
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 11:45 - 14:45