מתי זה זמן איפה זה מקום | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

מתי זה זמן איפה זה מקום

קוד
1700757
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 14:00

״מתי זה זמן איפה זה מקום״ הינו קורס מעשי שמטרתו חיבור סטודנטיות וסטודנטים מבצלאל עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית על מנת לאפשר הנגשת מושגי זמן ומרחב לאנשים אלו.
הקורס יאפשר
שימוש בכלים חזותיים ומיומנויות מתחומי האמנות והעיצוב להגברת יכולות העצמאות, הביטחון, הניידות ושיפור חיי היום יום של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש״ה), ויצירת חוויה והעצמה משותפת ומשמעותית למשתתפות.ים עם מש״ה ולסטודנטיות.ים בפרויקט תוך כדי עבודה ויצירה משותפת תוך דיאלוג מתמיד.

מפגשים משותפים, רובם באקדמיה וחלקם בסביבת החיים של האנשים עם מש״ה יאפשרו לסטודנטיות להתנסות בתהליך עיצוב משותף Co-Design, לפגוש את מושאי המחקר שלהן ולצאת מגבולות האקדמיה.

הקורס יכלול למידה של המורכבות המופשטת בתפיסת הזמן והמרחב של אנשים עם מש״ה. מפגשים קבועים ועבודה בצוותים עם קבוצת האנשים עם המוגבלויות, התנסות במציאת פתרונות להבנת הזמן והמרחב תוך שימוש בכלים  חזותיים וטכנולוגיים (בין אם דיגיטליים ובין אם אנלוגים). הסטודנטיות והסטודנטים יתרמו מכישוריהם תוך שימוש במיומנויות שרכשו כדי לפתור בעיות, לחולל שינוי ולשפר את תנאי חייהם של אוכלוסיות בעלות לקויות ומוגבלויות.

הקורס פתוח לסטודנטיות וסטודנטים מכל המחלקות בשנים ג-ד.
הקורס זכה לתמיכה של ׳קרן שלם׳ וזו הזדמנות לקחת חלק בפרויקט ייחודי המעודד שילוב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות אקדמיים לאמנות ועיצוב, מתוך כך חלק ממהלך הקורס, תהליכי העבודה ותוצרי הקורס יוצגו בתערוכה/ אתר /סרט- כפי שיוחלט במשותף ע״י כל משתתפי הקורס ובמימון מיוחד
.