סמינר- מעמד הטבע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סמינר- מעמד הטבע

קוד
70136
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

נראה שהמשימה המשולבת הדחופה ביותר במחצית הראשונה של המאה ה-21 היא לקדם את מעמד הטבע ואת מצבו, ושדחיפות המשימה נגזרת מהקירבה בהווה בין מעמדו ומצבו של הטבע לבין מעמד ומצב האדם. כמו גם התלות הגוברת של זה בזה בהקשר הזה, עבודת הסמינר היא ניסיון להעריך את מעמד ומצב הטבע בהווה, וביחס למעמד ומצב האדם והסביבה הבנויה. היא ניסיון להבין כיצד האדם מתמקם, שוב, ביחס אל הטבע כדי לגבש אמות מידה לטוב, לצודק, ליפה ולבעל הערך, וכיצד הוא עושה זאת במרחב, באמצעות וביחס לשינויים מרחביים. הסמינר יתחקה אחר הגות עכשווית בנושא מעמד ומצב הטבע, כמו גם אחר יוזמות, תופעות ועבודות שיש ביכולתן לסייע לנו להתמצא ברבדי הנושא השונים, לדעת אותם, להבינם ולפתח כלפיהם עמדות וערכים. הסמינר יתמקד אידאולוגיות טבע, ולהופעתו החוזרת של בנושאים, דילמות ואתגרים שעולים בהווה במקביל להתגבשות הטבע כרעיון, כמושג, כפרויקט עיצובי, כמשאת נפש, כאידיאל, וכיוצא בזה. כל אלה צפויים להיות מרכזיים .עבור המשך עבודתנו האדריכלית מפגשי הסמינר ייבנו משילוב של הרצאות על נושאים ספציפיים, דיונים אודות קטעי קריאה נבחרים, דיונים אודות מקרי בוחן שהם נגזרת של הקריאה ו/או שיש ביכולתם לסייע לנו להבין עוד את מעמד ומצב הטבע, .דיונים/הצגות בניהול הסטודנטים/יות על קטעי קריאה נוספים, ופיתוח הדרגתי של פרויקטי המשתתפים/ות הסמינר נפרש לאורך ארבעה עשר מפגשים בני שני חלקים כל אחד. נתחיל במפגש שכותרתו ׳כיצד הטבע טבעי? עיון בפרדיגמת הטבע הלא טבעי’ ונסיים במפגש שכותרתו ׳אנחנו לא יודעים! גבולות ידע האדם אודות הטבע’. בדרך כלל יתקיימו הרצאה ודיון כיתתי על קטעי קריאה בחלקו הראשון של המפגש, בעוד חלקו השני ישמש להרצאות ומצגות סטודנטים/יות. פעילויות אלה חשובות במידה דומה ויש להשתמש בהן לתרגול .חשיבה ביקורתית ופיתוח מיומנויות ניתוח של נושאים הקשורים במעמד הטבע