סמינר- מורשת תעשייתית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סמינר- מורשת תעשייתית

קוד
70142
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

'תעשייה' היא התנועה הכלכלית-טכנולוגית המגלגלת באופן מאורגן חומרי גלם - אורגניים או לא - לכדי מוצרים. 'תנועה' זו אינה מצומצמת ללינאריות-לכאורה של תהליך הייצור כי אם מצביעה על אפרטוס הולך ומסתעף מזה כ-300 שנים של חומרים ועודפים, סדרי יום והסכמי סחר, טבע ומשאבי טבע, חוקים ותקנות, אופני צריכה ומדריכי שימוש, ארגון מרחב ועיר, גלגול של תצורות אנרגיה ועוד. במסגרת הסמינר נבקש להתחיל מהמוצר - ממה שנתפס כקצה התהליך התעשייתי - ולנתח את האופנים בהם היבטיה הרחבים ופניה השונים של התעשייה מגולמים בו. ננתח ונפרש את הדרכים בהן הוא נוצר, את תנועת חומרי הגלם, את תהליכי הייצור והעבודה וההיסטוריה של המרחבים הבנויים שאפשרה אותם, וכן את אופני השימוש בו ופעולתו בתרבות. נבקש, למעשה, לנסח יחד את האופנים בהם מוצרים וחברה שזורים זה בזה, ואת התפקידים של האדריכלות ושל ארגון הסביבה בשזירה הזו לאורך ההיסטוריה. כרקע לניתוח המוצרים נסקור את ההיסטוריה של התפתחות העיר והתעשייה לאורך ארבע המהפכות התעשייתיות, נדון בטיפולוגיות של סביבות עבודה וייצור, נסקור מדריכי שימוש ו"מניואלס" ונלמד מושגי בסיס ביחסי אוביקט-חברה.

הסמינר הינו חלק מפרויקט CONSIDER זוכה מלגת Marie Curie מטעם האיחוד האירופי בשיתוף עיריית חיפה ופורום של אוניברסיטאות אירופאיות. פרויקט CONSIDER עוסק במורשת תעשייתית הבנוייה ובניהול בר קיימא של אתרים ואזורים תעשייתיים. תוצרי הסמינר יהוו נדבך בתרומתה של בצלאל לפרויקט הרחב.