קורס בחירה: הנוף הפוסט תעשייתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

קורס בחירה: הנוף הפוסט תעשייתי

קוד
70150
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

עיצוב הנוף האורבני המוכר היום כפסטורליה  עירונית התפתח במאה ה-19 כתגובה  לעיר התעשייתית.      הפארקים העירוניים החדשים הציעו מרחב אלטרנטיבי "טבעי" אשר הוו אנטיתזה לעיר. כיום, רוב השטחים הפתוחים החדשים  מתוכננים  באתרי תעשייה לשעבר -- באזורי מפעלים, מסילות ברזל, מחצבות  ומטמנות--דבר הדורש הגדרה מחודשת  של היחסים  בין נוף, טבע  וטכנולוגיה , tלא כמושגים מנוגדים אלא כמערכות התלויות זו בזו.

הקורס יבחן את האופן בו מתפתחת אסתטיקה חדשה על חורבות התעשייה.  מתוך ניתוח פרויקטים מהעשורים האחרונים בעולם, וקריאת טקסטים מתחומי אומנות, אורבניזם  גאוגרפיה ואקולוגיה,  נבחן  את הנוף הפוסט-תעשייתי  מתוך  היבטים  אסתטיים, חברתיים ואקולוגיים.