תומך סטודיו 2 אודות: היסטוריה של מדעים ורעיונות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תומך סטודיו 2 אודות: היסטוריה של מדעים ורעיונות

קוד
63002365
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 15:30

קורס זה פותח צוהר לתחנות שונות של שיקוף עמידת האדם מול הטבע, בעיצוב ועיבוד שלו, ובאפשרות של הבנת הרעיון המשוקע בחומרים המעובדים. הקורס מתלווה לקורס הסטודיו 'חומרים אפשריים' (performing materials).  הרקע לקורס זה הינו התובנה שהלכה והשתכללה בעידן הטכנו-מדעי, שהיחס האנושי לעולם החומר ולאפשרויות הגלומות בו טומן בחובו מטענים רעיוניים-תרבותיים, שאיפות טכנולוגיות, פילוסופיה מופשטת ויישום קונקרטי.

עידנים ומרומות שונים משמשים יחד לטווית המארג המורכב של התיחסות האדם לעולם, במיוחד דרך העיסוק החומרי בו. חלק מן החוטים הינם טכנולוגיים במובהק – כגון עיבוד החומר במצרים העתיקה או בבל הקדומה; המהפכה התעשייתית הנושאת בחובה מהפחת נאורות ייחודית לה, ומבשרת את חוויית ה'נשגב הטכנולוגי' לאדם המודרני. יש תבניות שהינן במובהק רעיוניות, כגון היסודות הפילוסופיים של המדע ביוון העתיקה (אפלטון ואריסטו) או של הטכנולוגיה במאה ה20 (כגון היידגר).

כמו החומרים המעוצבים עצמם, יחסי הרעיונות המדעיים והמימוש שלהם הינו היברידי, תלכיד מרתק של מדע, טכנולוגיה וחברה. גם האבחנה שבין העמדה הטכנולוגית (עיצוב, עיבוד) והעמדה המדעית (תיאוריה, הבנה) הולכת ומיטשטשת כשמגיעים לעידן טכנו-מדעי כמו זה שלנו ובמיוחד בעידן המידע בו השפה לתיאור הטבע ולפיתוח הטכנולוגיה היא זו של אינפורמציה, בו הסימולקרה והסימולציה כבר אינן חזון מאתגר אלא מציאות פשוטה בה אנחנו מתמודדים עם שיקוף מתמיד בין פעולת האדם והטבע, שיקוף שלעיתים הוא ביקורתי ותמיד בעל פוטנציאל עמוק.