איור למוצר דיגיטלי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

איור למוצר דיגיטלי

קוד
102182
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00