סטודיו 7: מערכות מורכבות - הכפר במאה ה-21 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

סטודיו 7: מערכות מורכבות - הכפר במאה ה-21

קוד
70888
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 20:30