קורס בחירה "כתיבה" בהנחיה אישית-תמר ברגר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס בחירה "כתיבה" בהנחיה אישית-תמר ברגר

קוד
70159
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
-