חומרים שזזים (קולג' ירושלמי) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

חומרים שזזים (קולג' ירושלמי)

קוד
16809
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 17:00 - 20:00