צילום מעשי - קולג' ירושלמי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

צילום מעשי - קולג' ירושלמי

קוד
84506
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 20:30