אנימציה קלסית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אנימציה קלסית

קוד
7975016
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס מיועד לסטודנטים שעברו מבוא לאנימציה. הקורס יקנה שיטות עבודה הנהוגות באולפנים מקצועיים, שימוש בדמויות ומצבים נתונים באמצעות Layout ו – Exp. Sheet, תוך כדי עבודה על Character animation