יסודות צבע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות צבע

קוד
79004030
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס מיועד לסטודנטים שהתנסו ביסודות צבע. במשך הקורס העבודה בכיתה תבוסס על ציור מהתבוננות (דומם, נוף, פורטרט וערום). במקביל לעבודה בכיתה, הסטודנטים מחויבים בפרויקט סמסטריאלי, בתיאום עם המרצה, כשמטרתו היא גיבוש גוף עבודה תוך בירור כוונות והצבת מטרה. טכניקות ומדיומים חופשיים.