אנימציה למעצבים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אנימציה למעצבים

קוד
324001
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00