אמנות, תשוקה ודחף: הלא מודע החזותי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות, תשוקה ודחף: הלא מודע החזותי

קוד
9306729
שעות אקדמיות
30
נ"ז
4
סמסטר קיץ
-

הסמינר יבקש להתבונן ביחצירות אמנות - ספרות, קולנוע ואומנות פלסטית - דרך פריזמה פסיכואנליטית. במרכז נציב את הסובייקט של התשוקה ואת הגוף של הדחף הבאים לידי ביטוי במעשי האמנות. נתבונן באופנים שבהם הגוף והדחף נחווים כמה שחורגים מעבר לגבולות הפיזיים, כמו בעבודות של פרנסיס בייקון. נראה דךר צפיה ב'מראה שחורה' כיצד הטכנולוגיה נוגעת בגוף החי - כפי שפרויד מכנה ב"תרבות בלא נחת", "פרותזה", כלומר המשך מלאכותי של הגוף. ננתח שני סרטים העוסקים בסדיזם ומזוכיזם כדי לשרטט מחד את דימוי הסובייקט, ונבחן את האופנים בהם דחף המוות נוכח באמנות הסוריאליסטית. נעסוק ביצירות המבקשות לדמות את הנפש כאתר חסר שליטה וארגון, כמו בסרטיה של ג'יין קמפיון וננתח ביחד את הסיפורים המדומים שהפסיכואנליזה מפתחת.