קורס קיץ איטליה Design Thinking | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס קיץ איטליה Design Thinking

קוד
688434
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר קיץ
-
עיצוב תעשייתי (.B.DES)