אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1011וידאורוקני אלהםחובה אא'ד' 09:00-13:002.0
1012וידאורוט מנחםחובה אא'ב' 14:00-18:002.0
1013וידאוסגל מירי, ד"רחובה אא'ד' 09:00-13:002.0
1014וידאוסגל מירי, ד"רחובה אב'ד' 09:00-13:002.0
1015וידאורוט מנחםחובה אב'ב' 14:00-18:002.0
13309וידאוווטרמן ליאורבחירהב'ה' 14:00-17:002.0
13309וידאוווטרמן ליאורב'ה' 14:00-17:002.0
12638זהות אישית" "אדון ראידהבחירהב'ד' 14:00-17:002.0
12638זהות אישית" "אדון ראידהב'ד' 14:00-17:002.0
169199יסודות הכתיבהקסטל-בלום אורליבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותדרור קרן שרה (כרמי)חובה אא'ג' 14:00-17:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותהראל נירחובה אא'ד' 14:00-17:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותהראל נירחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
14249כלים שלוביםליכטנברג טמירבחירהב'ד' 14:00-18:002.0
11929לחשוב תערוכהניר אוריבחירהב'ב' 14:00-17:002.0
11929לחשוב תערוכהניר אוריב'ב' 14:00-17:002.0
16719לחשוב תערוכהניר אוריבחירהא'ב' 14:00-17:002.0
16719לחשוב תערוכהניר אוריא'ב' 14:00-17:002.0
16919מה שבין אמנות לפרפורמנסבר-און עדינהבחירהא'ב' 10:00-13:002.0
16639מציאויות שונות AR / VRאלון מונטיבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >