אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
16639מציאויות שונות AR / VRאלון מונטיא'ד' 14:00-17:002.0
13429ניו-מדיה ומרשתתווטרמן ליאורבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
13429ניו-מדיה ומרשתתווטרמן ליאורא'ה' 14:00-17:002.0
12019נקודת מפגשמלץ פיטר יעקבנקודות מפגשא'ג' 16:00-17:004.0
12019נקודת מפגשמלץ פיטר יעקבנקודות מפגשב'ג' 16:00-17:004.0
12029נקודת מפגשניר אורינקודות מפגשא'ב' 10:00-13:004.0
12029נקודת מפגשניר אורינקודות מפגשב'ב' 10:00-13:004.0
12039נקודת מפגשחמו איריתנקודות מפגשא'ג' 14:00-16:004.0
12039נקודת מפגשחמו איריתנקודות מפגשב'ג' 14:00-16:004.0
12049נקודת מפגשישראלי טליהנקודות מפגשא'ה' 16:00-17:004.0
12049נקודת מפגשישראלי טליהנקודות מפגשב'ה' 16:00-17:004.0
12059נקודת מפגשאביטל לאהנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:004.0
12059נקודת מפגשאביטל לאהנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:004.0
12069נקודת מפגשאופיר גלעדנקודות מפגשא'ד' 11:30-13:004.0
12069נקודת מפגשאופיר גלעדנקודות מפגשב'ד' 11:30-13:004.0
12109נקודת מפגשקינן טליהנקודות מפגשא'ב' 14:00-16:004.0
12109נקודת מפגשקינן טליהנקודות מפגשב'ב' 14:00-16:004.0
12119נקודת מפגששני גיל מרקונקודות מפגשא'ג' 10:00-13:004.0
12119נקודת מפגששני גיל מרקונקודות מפגשב'ג' 10:00-13:004.0
12129נקודת מפגשהלפמן מיכלנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >