אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
12129נקודת מפגשהלפמן מיכלנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:004.0
12179נקודת מפגשסגל מירי, ד"רנקודות מפגשא'ד' 14:00-15:004.0
12179נקודת מפגשסגל מירי, ד"רנקודות מפגשב'ד' 14:00-15:004.0
12189נקודת מפגשסספורטס יהודית, פרופ'נקודות מפגשא'ג' 16:00-18:004.0
12189נקודת מפגשסספורטס יהודית, פרופ'נקודות מפגשב'ג' 16:00-18:004.0
12339נקודת מפגשפטל אלינקודות מפגשא'ד' 16:00-17:004.0
12339נקודת מפגשפטל אלינקודות מפגשב'ד' 16:00-17:004.0
12709נקודת מפגשגז דור, פרופ'נקודות מפגשא'ד' 09:00-10:004.0
12709נקודת מפגשגז דור, פרופ'נקודות מפגשב'ד' 09:00-10:004.0
12909נקודת מפגשקריספל יוסףנקודות מפגשא'ב' 10:00-12:004.0
12909נקודת מפגשקריספל יוסףנקודות מפגשב'ב' 10:00-12:004.0
14729נקודת מפגשבן-משה איתןנקודות מפגשא'ה' 14:00-15:304.0
14729נקודת מפגשבן-משה איתןנקודות מפגשב'ה' 14:00-15:304.0
14909נקודת מפגשפרידברג אלונהנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:004.0
14909נקודת מפגשפרידברג אלונהנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:004.0
122099נקודת מפגשרטמן גלעדנקודות מפגשא'ג' 16:00-17:004.0
122099נקודת מפגשרטמן גלעדנקודות מפגשב'ג' 16:00-17:004.0
149199נקודת מפגשששון אילנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:004.0
149199נקודת מפגשששון אילנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:004.0
12009נקודת מפגש סמ' א'כהן שניידרמן הילהא'ד' 17:00-20:00.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >