אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
13819ציור סמ' א'קריספל יוסףבחירהא'ג' 09:00-13:002.0
13819ציור סמ' א'קריספל יוסףא'ג' 09:00-13:002.0
14259ציור סמ' ב'בר-אל עדו, פרופ'בחירהב'ב' 14:00-17:002.0
14259ציור סמ' ב'בר-אל עדו, פרופ'ב'ב' 14:00-17:002.0
14209ציור קאברים""שני גיל מרקובחירהב'ג' 14:00-17:002.0
14209ציור קאברים""שני גיל מרקוב'ג' 14:00-17:002.0
1040צילוםאופיר גלעדחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
1040צילוםמסל תמרהחובה אא'ב' 10:00-13:002.0
1040צילוםמסל תמרהחובה אב'ב' 14:00-17:002.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
13939צילוםאופיר גלעדא'ד' 14:00-17:002.0
16629צילוםסט הדסבחירהב'ד' 17:00-20:002.0
16629צילוםסט הדסב'ד' 17:00-20:002.0
1030רישוםחמו איריתחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1030רישוםיהלום שחרחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1030רישוםקינן טליהחובה אא'ב' 09:00-13:002.0
1031רישוםחמו איריתחובה אב'ג' 09:00-13:002.0
1031רישוםיהלום שחרחובה אב'ג' 09:00-13:002.0
1031רישוםקינן טליהחובה אב'ב' 09:00-13:002.0
11959רישוםזוסמן מאשהבחירהב'ג' 10:00-13:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >