צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84498CGI-Computer generated Imageryיציב אמירבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
54633site specific – יצירה בצילום תלוית מקוםאפרתי יעלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84503אוצרות תערוכת גמרקונופני כהן אילניתב'ד' 17:30-20:30.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בא'ג' 10:00-13:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בא'ג' 14:00-17:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בב'ג' 10:00-13:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בב'ג' 14:00-17:002.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
4306דיוקן גוף – הגוף האמפיריקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
496060דיוקן גוף – הגוף הגרוטסקיקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
84499דימויה של העיר 1יערי שרוןבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
84479הדימוי הנע – וידאו-ארט, אנימציה ומיצביצחק נבטבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:004.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:004.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דא'ד' 14:00-17:004.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דב'ד' 14:00-17:004.0
84502וידאו במזרח התיכון – סדנת וידאו-ארט מקומיתיצחק נבטבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >