צילום: קורסים

מערכת שעות                   קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
542271:1 זמן מפגששם טוב יגאלבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
54635אמת (ושקר) - 24 פעמים בשנייהעברון נירבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
4028בחזרה לעברגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
4306הגוף האימפירי והגוף האחרקופרמן ראובןסטודיו בחירהא'ה' 10:00-13:002.0
496060הגוף הגרוטסקי והגוף בעידן הגלובליקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתב'ה' 10:00-13:002.0
496053המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בא'ג' 14:00-17:004.0
496053המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בב'ג' 14:00-17:004.0
496054המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בא'ג' 10:00-13:004.0
496054המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בב'ג' 10:00-13:004.0
84463המפה והטריטוריהקרצמן מיקיבחירה מחלקתיתא'ה' 10:00-13:002.0
84463המפה והטריטוריהקרצמן מיקיבחירה מחלקתיתב'ה' 10:00-13:002.0
84480הנחיה כיתתית שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה כיתתית שנה ד'דאום דרורהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:004.0
84480הנחיה כיתתית שנה ד'דאום דרורהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:004.0
84480הנחיה כיתתית שנה ד'יערי שרוןהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:004.0
84480הנחיה כיתתית שנה ד'יערי שרוןהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:004.0
84480הנחיה כיתתית שנה ד'עברון נירהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
84457וידיאו אקט!בלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 10:00-13:002.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אא'ג' 10:00-13:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 >