צילום: קורסים

מערכת שעות                   קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
542271:1 זמן מפגששם טוב יגאלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:004.0
542271:1 זמן מפגששם טוב יגאלבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:004.0
84464Photographers, artists-photographers, artists using photographyטרצי ניקולאבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
84466אמנות הסאונדמאיר דניאלסטודיו בחירהא'ב' 10:00-17:008.0
84466אמנות הסאונדמאיר דניאלסטודיו בחירהב'ב' 10:00-17:008.0
4028בחזרה לעתידגרשוני אוריסטודיו בחירהא'ג' 10:00-17:008.0
4028בחזרה לעתידגרשוני אוריסטודיו בחירהב'ג' 10:00-17:008.0
84465דרכי יצירה, הפקה והפצה של פרויקט צילום.סגורסקי גוסטבובחירה מחלקתיתא'ה' 14:00-17:004.0
84465דרכי יצירה, הפקה והפצה של פרויקט צילום.סגורסקי גוסטבובחירה מחלקתיתב'ה' 14:00-17:004.0
84484המבט האוצרותי- צילום והדימוי הנעשלף מעיןבחירה מחלקתיתא'ה' 14:00-17:004.0
84484המבט האוצרותי- צילום והדימוי הנעשלף מעיןבחירה מחלקתיתב'ה' 14:00-17:004.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'דאום דרורהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'דאום דרורהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'יערי שרוןהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'יערי שרוןהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'מימון רמיהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'מימון רמיהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
84487הנחיה שנה ד'לב אורהחובה דא'ד' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 >