צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84460״במבט שני; צילום סטודיו חוץ באתרי קק״ל בזיקה לארכיון התצלומים״ישראל יעקב יונתןבחירה מחלקתיתא'ה' 10:00-13:002.0
84494״במבט שני; צילום סטודיו חוץ באתרי קק״ל בזיקה לארכיון התצלומים״ישראל יעקב יונתןבחירה מחלקתיתב'ה' 10:00-13:002.0
84498CGI-Computer generated Imageryיציב אמירבחירה מחלקתיתב'ב' 10:00-13:002.0
84503אוצרות תערוכת גמרקונופני כהן אילניתב'ד' 17:30-20:30.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
4306דיוקן גוף וקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתא'ה' 10:00-13:002.0
496060דיוקן גוף ווקופרמן ראובןבחירה מחלקתיתב'ה' 10:00-13:002.0
84499דימויה של העירולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'בחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84499דימויה של העיריערי שרוןבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84501דימויה של העיר IIיערי שרוןבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
84479הדימוי הנע - וידאו, אנימציה ומיצביצחק נבטבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84502הדימוי הנע - וידאו, אנימציה ומיצב IIיצחק נבטבחירה מחלקתיתב'ד' 10:00-13:002.0
496053המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בא'ג' 14:00-17:002.0
496053המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בב'ג' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דא'ד' 14:00-17:002.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דב'ד' 14:00-17:002.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 10:00-13:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >