צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
84485תהליכים דיגיטלים - סדנת הדפסה למתקדמים/ שנה ב׳אלוני גליתחובה בא'ה' 10:00-13:002.0
84485תהליכים דיגיטלים - סדנת הדפסה למתקדמים/ שנה ב׳אלוני גליתחובה בב'ה' 10:00-13:002.0
54633סייט ספסיפיקאפרתי יעלבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דא'ד' 14:00-17:002.0
84480הנחיה שנה ד'אפרתי יעלהנחיה ראשית ג דב'ד' 14:00-17:002.0
84457וידאו הרג את כוכב הרדיובלבן שרוןבחירה מחלקתיתא'ב' 14:00-17:002.0
46372צילום נראטיבי למאה ה 21בן-דב איילבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
46372צילום נראטיבי למאה ה 21בן-דב איילבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
84495פורום שנה ג' - חילופי סטודנטיםבן-דב איילחובה גא'ג' 17:00-20:002.0
496053המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בא'ג' 14:00-17:002.0
496053המודע והלא מודע האופטי/ סוגות צילום במאה העשריםבן-דב איילחובה בב'ג' 14:00-17:002.0
4028קמרה לוסידה וקמרה אובסקורה הלכו ליםגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
496061בחזרה לעתידגרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
496062סיפור מסגרת (סטודיו ספר א׳)גרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
496063סיפור בהמשכים (סטודיו ספר ב׳)גרשוני אוריבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
84488מבט שנידאום דרורבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דא'ד' 14:00-17:002.0
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דב'ד' 14:00-17:002.0
84499דימויה של העירולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'בחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
94455צילום, אופנה.חלבין מיכלבחירה מחלקתיתב'ב' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >