צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אא'ב' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אא'ה' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אב'ה' 10:00-13:004.0
84501ללמוד מהעיר 2יערי שרוןבחירה מחלקתיתב'ג' 14:00-17:002.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ב' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ב' 14:00-17:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ב' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ב' 14:00-17:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אא'ג' 10:00-13:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אא'ג' 14:00-17:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 10:00-13:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 14:00-17:004.0
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בא'ב' 10:00-13:004.0
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בא'ב' 14:00-17:004.0
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בב'ב' 10:00-13:004.0
84466מבוא לסאונד - ועיצוב פסקול לתמונה ודימוי נעמאיר דניאלחובה בב'ב' 14:00-17:004.0
54029מבוא לצילום בסטודיושוקר איתןחובה אא'ב' 09:00-13:006.0
54029מבוא לצילום בסטודיושוקר איתןחובה אב'ב' 09:00-13:006.0
54158מבוא לצילום בסטודיופליט סשהחובה אא'ה' 09:15-13:156.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >