צילום: קורסים

מערכת שעות                   קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 14:00-17:002.0
46376חיים שמצלמה נדבקה אליהםצדקה נועהחובה אא'ג' 10:00-13:002.0
46376חיים שמצלמה נדבקה אליהםצדקה נועהחובה אא'ג' 14:00-17:002.0
84483טכניקות תאורה מתקדמות בצילום סטילס וווידאופליט סשהחובה בא'ה' 14:00-17:002.0
84483טכניקות תאורה מתקדמות בצילום סטילס וווידאופליט סשהחובה בב'ה' 14:00-17:002.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אא'ד' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אא'ה' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום קבוצה 2לב אורהחובה אב'ה' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ד' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בא'ד' 14:00-17:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ד' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ד' 14:00-17:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אא'ג' 10:00-13:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אא'ג' 14:00-17:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 10:00-13:004.0
84468מבוא למעבדה דיגיטליתשוורץ אסתרחובה אב'ג' 14:00-17:004.0
84488מבט שנידאום דרורבחירה מחלקתיתא'ד' 10:00-13:002.0
84463מקוםקרצמן מיקי, פרופ' חברחובה בא'ג' 10:00-13:004.0
84463מקוםקרצמן מיקי, פרופ' חברחובה בב'ג' 10:00-13:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >