צילום: קורסים

קורסים לבחירה בתיעדוף            

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
94453הנחיה שנה ד'דאום דרורחובה דא'ד' 14:00-17:004.0
441234צילום תיעודי – צילום ישיר עכשווי כדימוי מורכביערי שרוןחובה בא'ג' 10:00-13:004.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אא'ג' 10:00-13:001.0
496053סוגות בצילום של המאה ה 20בן-דב איילחובה אא'ג' 14:00-17:001.0
496059צלם עיתונות – רגעים מכריעים בתולדות הפוטוז׳ורנליזםקרצמן מיקי, פרופ' חברבחירה מחלקתיתא'ג' 10:00-13:002.0
496062סיפור מסגרת – סדנת צילום וספרגרשוני אוריבחירה מחלקתיתא'ג' 14:00-17:002.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אב'ב' 10:00-13:004.0
4042יסודות הצילום – סדנה מעשית ותאורטית באבני היסוד של הצילוםלב אורהחובה אב'ה' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סגורסקי גוסטבוחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4044פורום שנה א (תחומים וגישות)סט הדסחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 10:00-13:002.0
4242חדר חושך - dark roomצדקה נועהחובה אב'ג' 14:00-17:002.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ב' 10:00-13:004.0
4618מבוא לוידיאועברון נירחובה בב'ב' 14:00-17:004.0
4700תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואליתקופרמן ראובןחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ד' 10:00-13:004.0
4719צילום, צופה, חללמימון רמיחובה אב'ד' 14:00-17:004.0
46372בת עין"- העיר העתיקה בירושלים"בן-דב איילבחירה מחלקתיתב'ג' 10:00-13:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בב'ג' 10:00-13:002.0
46376איזה סוג טקסט כותב.ת צלם.ת – סדנה בצילום וטקסט שחור/לבןצדקה נועהחובה בב'ג' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >